حضور مدیران بانک رفاه استان در شرکت زیره کفش اکیب

حضور مدیران بانک رفاه استان در مجموعه آرمان آذربایجان

در راستای همگامی و همکاری و پشتیبانی بانکی در حمایت از توسعه تولید و ارتقا فعالیت های تولیدی، مدیران بانک رفاه استان در مورخه 1403/02/05 با حضور در شرکت آرمان آذربایجان با برند اکیب با مدیرعامل این مجموعه دیدار کردند.


به گزارش روابط عمومی آرمان آذربایجان، آقای علیرضا کرباسی مدیرعامل شرکت آرمان آذربایجان با تاکید بر نقش تولید در اقتصاد کشور، همگامی و همکاری مجموعه های بانکی کشور با واحدهای صنعتی را ضروری قلمداد کرده و دیدار مدیران مجموعه های خصوصی با مدیران بانک ها را به نفع تولید و اقتصاد استان و کشور ارزیابی کرد.


همچنین مدیران بانک رفاه استان بعد از جلسه، بهمراه مدیرعامل و دیگر مدیران مجموعه آرمان آذربایجان از خطوط تولید و شوروم زیره کفش بازدید نموده و جایگاه سازمانی این شرکت در صنعت کفش را تحسین برانگیز توصیف کردند.

 مدیر سایت